Eftersäsong i Kungälv
V.16-v.22

Välkomna till eftersäsongsträning tillsammans med SLS och Kungälv Hockey.

Under 7 söndagar så kör vi 50min skills och 50min smålagsspel.
Den yngre gruppen kör 9.00-9.50 Skills & 10.00-10.50 Smålagsspel.
Den äldre gruppen kör 11.00-11.50 Skills & 12.00-12.50 Smålagsspel.
Pris: 3995:- (14 x 50min)
Betalning sker till SLS.

SLS Eftersäsong